MAJIKAN: WORK LIFE BALANCE WUJUD KE UNTUK STAF?

Dalam dunia yang semakin sibuk dan sentiasa berubah, keseimbangan kerja-kehidupan atau lebih mudah disebut sebagai work-life balance bukan lagi keinginan, tetapi satu keperluan. Bagi majikan yang prihatin, memahami dan melaksanakan konsep ini boleh membawa pelbagai manfaat, bukan sahaja kepada pekerja tetapi juga kepada organisasi secara keseluruhan.

  1. Produktiviti Lebih Tinggi

Keseimbangan kerja-kehidupan boleh meningkatkan produktiviti pekerja. Pekerja yang boleh mencapai keseimbangan yang baik antara kerja dan kehidupan peribadi cenderung untuk lebih fokus dan berprestasi tinggi di tempat kerja. Mereka cenderung untuk mengurangkan tekanan dan keletihan, yang seterusnya memberi kesan positif terhadap kecekapan dan ketahanan mereka.

  1. Kesejahteraan Emosi dan Mental

Menggalakkan keseimbangan kerja-kehidupan juga mempunyai kesan positif terhadap kesejahteraan emosi dan mental pekerja. Tekanan dan tekanan yang berlebihan daripada kerja boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan mental. Dengan memberi ruang untuk kehidupan peribadi yang sihat, pekerja lebih cenderung untuk mengekalkan keseimbangan emosi dan mental yang baik.

  1. Peningkatan Kemampanan Pekerja

Pekerja yang merasakan sokongan untuk keseimbangan kerja-kehidupan cenderung lebih setia dan komited kepada organisasi mereka. Mereka merasakan bahawa mereka dihargai sebagai individu dan bukan hanya sebagai sumber produktiviti. Ini boleh membawa kepada pemeliharaan pekerja, yang merupakan aset yang sangat berharga bagi mana-mana organisasi.

  1. Kreativiti dan Inovasi

Keseimbangan kerja-kehidupan juga memainkan peranan penting dalam merangsang kreativiti dan inovasi. Sekiranya pekerja diberi peluang untuk berehat dan merehatkan minda mereka, mereka lebih cenderung untuk menghasilkan idea baharu dan mencetuskan inovasi. Keseimbangan yang baik membolehkan minda berfikir dengan lebih jelas dan kreatif.

  1. Pematuhan Etika Kerja

Keseimbangan kehidupan kerja bukan sahaja berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga berkait rapat dengan pematuhan etika kerja. Majikan yang mengiktiraf hak pekerja untuk keseimbangan kerja-kehidupan menunjukkan tahap tanggungjawab sosial korporat yang tinggi dan ini boleh meningkatkan imej organisasi di mata masyarakat.

Secara keseluruhan, memahami dan mengamalkan keseimbangan kerja-kehidupan adalah pelaburan yang berbaloi. Majikan yang memberi perhatian kepada keperluan baki pekerja akan mendapat faedah dalam jangka panjang melalui peningkatan produktiviti, kesejahteraan pekerja, dan kemampanan organisasi. Keseimbangan kerja-kehidupan bukan sekadar kelebihan, tetapi kunci kejayaan kolektif.

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp