MAJIKAN: UNDANG-UNDANG PEKERJA DI MALAYSIA YANG PERLU MAJIKAN FAHAM!

Sebagai seorang majikan atau bos, memahami undang-undang pekerja adalah amat penting untuk memastikan hak pekerja dilindungi dan operasi perniagaan dijalankan mengikut peraturan yang ditetapkan. Di Malaysia, terdapat beberapa akta utama yang perlu difahami dan dipatuhi oleh majikan. Berikut adalah ringkasan undang-undang pekerja yang perlu anda ketahui:

Akta Kerja 1955
Akta ini merupakan tonggak utama dalam melindungi hak pekerja di Malaysia. Ia menggariskan perkara asas seperti waktu bekerja, cuti rehat, cuti bersalin, caruman kepada SOCSO dan EPF, serta pembayaran gaji. Majikan perlu memastikan mereka mematuhi syarat minimum seperti had waktu bekerja, pembayaran gaji tepat pada masanya, dan menyediakan faedah yang ditetapkan kepada pekerja.

Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
Akta ini mewajibkan majikan membuat caruman SOCSO untuk melindungi pekerja yang mengalami kemalangan atau keuzuran disebabkan pekerjaan. Ia meliputi faedah seperti penggantian pendapatan, rawatan perubatan, dan pencen keuzuran.

Akta Persekutuan Pekerja 1959
Akta ini membenarkan penubuhan dan pendaftaran kesatuan pekerja di Malaysia. Ia mengawal selia hubungan antara kesatuan dan majikan, terutama berkaitan dengan perundingan kolektif dan tindakan perindustrian seperti mogok.

Akta Pembangunan Sumber Manusia 1992
Akta ini mewajibkan majikan membuat caruman kepada pembangunan sumber manusia negara melalui skim Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB). Caruman ini digunakan untuk membiayai latihan dan meningkatkan kemahiran pekerja.

Akta Kerja Semasa Hamil 1967
Akta ini menggariskan perlindungan dan kelayakan cuti bersalin untuk pekerja wanita. Ia melindungi hak pekerja hamil untuk mengambil cuti bersalin bergaji dan tidak didiskriminasi atau dibuang kerja semasa hamil.

Akta Kanak-kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966
Akta ini mengawal pekerjaan kanak-kanak dan orang muda di bawah umur 18 tahun. Ia menetapkan had umur minimum untuk bekerja dan menggariskan jenis pekerjaan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh golongan ini.

Sebagai majikan yang bertanggungjawab, anda perlu memahami dan mematuhi akta-akta ini dengan teliti. Ia bukan sahaja melindungi hak pekerja, tetapi juga mewujudkan persekitaran kerja yang harmoni dan produktif. Jangan teragak-agak untuk mendapatkan khidmat nasihat undang-undang jika anda mempunyai sebarang kemusykilan.

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp