MAJIKAN: STAF HILANG? BOS PERLU BUAT APA

Sebagai seorang majikan, situasi di mana staf hilangkan diri tanpa sebab yang munasabah merupakan satu cabaran yang perlu ditangani dengan bijak. Tindakan yang diambil perlu mengikut prosedur dan undang-undang yang betul bagi mengelakkan sebarang komplikasi pada masa hadapan.

Pertama sekali, majikan perlu menghubungi staf berkenaan untuk mendapatkan penjelasan tentang ketidakhadiran mereka. Sekiranya tiada respons diterima, majikan boleh menghantar notis bertulis yang meminta staf tersebut melaporkan diri dalam tempoh masa yang ditetapkan, biasanya antara 7 hingga 14 hari.

Jika staf masih tidak memberikan sebarang respons atau melaporkan diri selepas tempoh notis tamat, majikan boleh menganggap staf tersebut telah meninggalkan pekerjaan tanpa notis. Dalam situasi ini, majikan berhak untuk mengambil tindakan berikut:

  1. Menamatkan Perkhidmatan Majikan boleh menamatkan perkhidmatan staf tersebut secara sah di bawah undang-undang kerana meninggalkan pekerjaan tanpa notis atau sebab yang munasabah. Walau bagaimanapun, majikan perlu memberikan notis penamatan perkhidmatan atau bayaran ganti notis mengikut tempoh yang ditetapkan dalam kontrak pekerjaan atau undang-undang buruh.
  2. Menolak Bayaran Gaji dan Faedah Majikan berhak untuk menolak pembayaran gaji dan faedah kepada staf yang telah meninggalkan pekerjaan tanpa notis atau sebab yang munasabah. Sebarang gaji yang telah dibayar untuk tempoh ketidakhadiran staf juga boleh dituntut semula oleh majikan.
  3. Mengambil Tindakan Undang-undang Dalam kes-kes yang teruk, majikan boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap staf yang meninggalkan pekerjaan tanpa notis atau sebab yang munasabah. Ini termasuk tindakan sivil untuk menuntut ganti rugi atau tindakan jenayah jika staf tersebut telah melakukan kesalahan seperti pengkhianatan atau mencuri harta organisasi.

Penting untuk majikan mendokumenkan semua tindakan yang diambil dengan teliti dan mematuhi prosedur yang betul. Majikan juga perlu memastikan bahawa semua hak dan faedah staf yang sah telah dijelaskan sebelum menamatkan perkhidmatan mereka.

Di samping itu, majikan perlu mengkaji semula dasar dan prosedur organisasi bagi mengelakkan situasi seumpama ini berulang pada masa hadapan. Ini mungkin melibatkan peningkatan komunikasi dengan staf, pelaksanaan dasar disiplin yang lebih ketat, atau penambahbaikan terhadap persekitaran kerja dan kebajikan pekerja.

Sebagai kesimpulan, walaupun staf hilangkan diri tanpa sebab merupakan satu cabaran, majikan perlu bertindak dengan profesional dan mematuhi undang-undang serta prosedur yang ditetapkan. Dengan mengambil langkah-langkah yang betul, majikan dapat menguruskan situasi ini dengan baik dan mengelakkan sebarang komplikasi undang-undang pada masa hadapan.

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp