MAJIKAN: REALITI GAJI PEKERJA DI MALAYSIA

Adakah kita seringkali mendengar kisah mengenai majikan di Malaysia yang dikatakan “kedekut” atau cermat dalam membayar gaji pekerja mereka? Isu ini sering menjadi perbualan hangat di kalangan pekerja, dan kebimbangan mengenai pembayaran gaji yang kurang adil memang satu perkara yang perlu diselidiki. Mari kita kaji dengan lebih mendalam mengenai adakah benar majikan di Malaysia kedekut untuk membayar gaji staf.

1. Peraturan dan Undang-Undang Gaji di Malaysia

Pertama sekali, penting untuk menyedari bahawa di Malaysia, terdapat undang-undang yang mengawal pembayaran gaji. Akta Kerja 1955 menggariskan bahawa majikan dikehendaki membayar gaji kepada pekerja tidak melebihi 7 hari dari tarikh akhir tempoh gaji yang dipersetujui. Jika terdapat sebarang kelewatan, majikan mungkin dikenakan denda. Oleh itu, seseorang majikan yang tidak membayar gaji dalam tempoh yang ditetapkan boleh dianggap melanggar undang-undang.

2. Isu Kewangan dan Perniagaan

Ketika kita membincangkan kelewatan pembayaran gaji, adalah penting untuk memahami isu kewangan yang mungkin dihadapi oleh sesetengah majikan. Beberapa syarikat mungkin menghadapi kesukaran kewangan yang boleh menyebabkan kelewatan dalam pembayaran gaji. Ini bukan bermakna mereka “kedekut” tetapi mungkin mencerminkan tekanan kewangan yang mereka hadapi.

3. Perbincangan dan Perundingan

Seringkali, isu pembayaran gaji dapat diselesaikan melalui perbincangan dan perundingan. Pekerja dinasihatkan untuk berkomunikasi dengan majikan mereka jika mengalami sebarang masalah berkaitan gaji. Terdapat syarikat yang bersedia untuk membincangkan jadual pembayaran atau penyelesaian yang boleh membantu kedua-dua belah pihak.

4. Komitmen kepada Keadilan dan Kesaksamaan

Penting bagi majikan untuk memastikan bahawa mereka komited kepada keadilan dan kesaksamaan dalam pembayaran gaji. Pekerja berhak untuk menerima gaji yang adil dan sepatutnya atas sumbangan mereka kepada syarikat. Kegagalan untuk memberikan gaji yang munasabah mungkin membawa kepada penurunan semangat kerja dan motivasi di kalangan pekerja.

5. Tindakan dan Hak Pekerja

Jika pekerja menghadapi masalah berterusan berkaitan dengan pembayaran gaji, mereka mempunyai hak untuk mengambil tindakan undang-undang. Jabatan Tenaga Kerja Malaysia menyediakan saluran untuk pekerja yang merasakan hak mereka dilanggar. Tindakan undang-undang boleh diambil untuk menuntut gaji yang sepatutnya.

Kesimpulannya, walau bagaimanapun, kita perlu memberi manfaat dari segi keragaman situasi di tempat kerja. Tidak semua majikan adalah “kedekut,” dan sesetengah isu pembayaran gaji mungkin timbul dari cabaran kewangan yang dihadapi oleh syarikat. Pekerja dan majikan perlu bekerjasama untuk memastikan hubungan yang sihat dan adil di tempat kerja. Dengan memahami hak dan tanggungjawab masing-masing, kita dapat mencapai persefahaman yang lebih baik dalam hal pembayaran gaji di Malaysia. 

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp