MAJIKAN: PERATURAN JIKA MANJIKAN NAK GAJIKAN PEKERJA ASING

Jika dilihat, banyak syarikat di Malaysia yang mulai memperluaskan team pekerja mereka dengan menggajikan pekerja asing. Proses ini, bagaimanapun, melibatkan pelbagai peraturan dan tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh majikan. Jadi kami di Syazna World ingin memberitahu beberapa peraturan penting yang perlu diikuti oleh majikan yang ingin menggajikan pekerja asing.

1. Perolehan Permit Pekerja Asing

Sebelum menggajikan pekerja asing, majikan perlu memperoleh permit yang sah dari Jabatan Imigresen Malaysia. Permohonan permit ini boleh diajukan secara dalam talian atau melalui kaunter di pejabat imigresen berdekatan. Majikan wajib untuk ada permit yang sah jika anda mahu menggajikan pekerja asing.

2. Kontrak Kerja yang Sah

Majikan perlu menyediakan kontrak kerja yang sah untuk pekerja asing. Kontrak ini harus mempunyai butiran seperti gaji, waktu kerja, cuti, dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan pekerjaan.

3. Kesihatan dan Saringan Keselamatan

Sebelum memulakan tugas, pekerja asing perlu menjalani saringan kesihatan dan pemeriksaan keselamatan. Ini termasuk ujian saringan tuberkulosis dan ujian penyakit berjangkit lainnya.

4. Bayaran Gaji yang Sama dengan Pekerja Tempatan

Majikan dikehendaki membayar gaji yang sama kepada pekerja asing seperti pekerja tempatan yang mempunyai kelayakan, pengalaman, dan tanggungjawab yang sama.

5. Kelayakan Pekerja Asing

Pekerja asing perlu memenuhi kelayakan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ini termasuk pendidikan, pengalaman kerja, dan kemahiran yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut.

6. Tanggungjawab Majikan terhadap Keselamatan Pekerja

Majikan perlu memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja asing di tempat kerja. Ini melibatkan penyediaan peralatan keselamatan, pelatihan, dan pematuhan terhadap standard keselamatan yang ditetapkan.

7. Pematuhan Terhadap Undang-undang Buruh

Majikan perlu mematuhi undang-undang buruh yang berlaku di Malaysia. Ini termasuk masa bekerja, cuti tahunan, dan hak-hak pekerja lain yang dilindungi oleh undang-undang.

8. Pematuhan Terhadap Peraturan Pemutusan Pekerjaan

Majikan perlu mematuhi peraturan pemutusan pekerjaan yang termaktub dalam undang-undang buruh. Ini termasuk notis penamatan, elaun penamatan, dan prosedur yang betul.Dengan memahami dan mematuhi peraturan-peraturan ini, majikan dapat memastikan proses penggajian pekerja asing berjalan lancar dan mematuhi undang-undang yang berlaku. Semoga blog ini memberikan panduan yang berguna kepada majikan yang berhasrat untuk memperluaskan team pekerja mereka dengan menggajikan pekerja asing.

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp