MAJIKAN: PENTING KE BOS BUAT BACKGROUND CHECK TERHADAP BAKAL PEKERJA?

Proses pengambilan pekerja baru merupakan satu langkah penting bagi sesebuah organisasi. Selain melihat kelayakan akademik dan pengalaman kerja, majikan juga perlu memastikan bahawa bakal pekerja mempunyai rekod latar belakang yang baik. Oleh itu, adakah background check terhadap bakal pekerja benar-benar penting?

Background check atau semakan latar belakang adalah satu proses untuk mengesahkan maklumat yang diberikan oleh bakal pekerja semasa proses temuduga. Ia meliputi pelbagai aspek seperti rekod jenayah, kelayakan akademik, pengalaman kerja terdahulu, dan maklumat peribadi lain yang berkaitan.

Terdapat beberapa sebab mengapa background check dianggap penting untuk dilakukan oleh majikan:

  1. Mengelakkan Penipuan Terdapat kes di mana bakal pekerja memberikan maklumat palsu mengenai kelayakan atau pengalaman kerja mereka. Background check dapat mengesahkan maklumat tersebut dan mengelakkan penipuan berlaku.
  2. Menilai Integriti Rekod jenayah atau masalah disiplin di tempat kerja terdahulu boleh memberi petunjuk tentang integriti dan kebolehpercayaan seseorang. Majikan perlu memastikan bahawa mereka mengambil pekerja yang berintegriti tinggi.
  3. Melindungi Reputasi Organisasi Pengambilan pekerja yang mempunyai rekod tidak memberangsangkan boleh mendatangkan risiko kepada organisasi dari segi reputasi, keselamatan, dan liabiliti undang-undang.
  4. Memenuhi Keperluan Undang-undang Dalam sesetengah industri seperti perbankan, kewangan, dan keselamatan, background check adalah satu keperluan undang-undang untuk memastikan calon pekerja memenuhi piawaian yang ditetapkan.

Walau bagaimanapun, terdapat juga pandangan yang menyatakan bahawa background check mungkin terlalu menjejas privasi seseorang dan boleh menyebabkan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Oleh itu, majikan perlu mematuhi undang-undang dan garis panduan yang berkaitan semasa menjalankan background check.

Secara kesimpulannya, background check terhadap bakal pekerja adalah penting untuk mengelakkan penipuan, menilai integriti, melindungi reputasi organisasi, dan memenuhi keperluan undang-undang. Namun, ia perlu dilakukan dengan teliti dan mengikut prosedur yang betul untuk menghormati privasi individu. Majikan perlu membuat keputusan yang bijak berdasarkan maklumat yang diperoleh dan memberi peluang kepada calon yang layak tanpa mengira latar belakang mereka.

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp