MAJIKAN: PENGALAMAN KERJA PENTING KE UNTUK MAJIKAN HIRE PEKERJA?

Sebagai majikan yang bertanggungjawab di bidang sumber manusia, kita sering berdepan dengan keputusan sulit berkaitan dengan pemilihan pekerja untuk mengisi kekosongan jawatan dalam syarikat kita. Salah satu pertimbangan utama adalah memilih antara calon yang baru tamat pengajian (fresh grad) dan mereka yang sudah mempunyai pengalaman kerja. Dalam blog ini, kita akan menjelajahi mengapa pengalaman pekerjaan adalah aset berharga yang patut dipertimbangkan oleh majikan.

1. Kepentingan Pengalaman Pekerjaan:

  • Kemahiran Praktikal: Pekerja berpengalaman biasanya telah menghadapi pelbagai situasi kerja dan memperoleh kemahiran praktikal yang berharga.
  • Kemampuan Menyelesaikan Masalah: Pengalaman membolehkan pekerja mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan efisien.

2. Penyesuaian Diri Dalam Organisasi:

  • Pemahaman Kebudayaan Organisasi: Pekerja berpengalaman cenderung lebih cepat menyesuaikan diri dengan budaya organisasi kerana mereka memahami dinamika dan nilai-nilai yang berkaitan.
  • Rangkaian Kontak Yang Luas: Hubungan dan rangkaian kontak yang dibina oleh pekerja berpengalaman dapat menjadi aset penting untuk pertumbuhan dan perkembangan syarikat.

3. Produktiviti yang Lebih Tinggi:

  • Kurva Pembelajaran yang Lebih Cepat: Pekerja berpengalaman cenderung memerlukan waktu kurang untuk menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggungjawab baru.
  • Mengurangkan Risiko Kesilapan: Pengalaman membantu mengurangkan risiko kesilapan kerana pekerja sudah terbiasa dengan rutin kerja dan situasi yang mungkin timbul.

4. Mentorship dan Pemimpin Yang Matang:

  • Peranan Sebagai Mentor: Pekerja berpengalaman dapat berperanan sebagai mentor untuk membimbing pekerja baru, membantu mereka mengatasi cabaran, dan mempercepat pembelajaran mereka.
  • Keupayaan Menangani Tekanan: Pengalaman membantu pekerja untuk menangani tekanan dan tekanan kerja dengan lebih baik, menjadikan mereka pemimpin yang matang.

5. Keseimbangan dengan Fresh Graduates:

  • Keperluan Untuk Pembaharuan Dan Kreativiti: Sambil memahami kepentingan pekerja berpengalaman, penting juga untuk memberi peluang kepada fresh grad untuk membawa idea segar, inovasi, dan semangat baru ke dalam syarikat.

Kesimpulannya, walaupun pekerja berpengalaman membawa nilai tambah yang besar kepada syarikat, adalah penting untuk mencapai keseimbangan dengan memberi peluang kepada generasi baru. Kombinasi antara pengalaman dan kebolehan inovasi fresh grad dapat membentuk pasukan kerja yang dinamik dan berdaya saing tinggi.

Dengan memahami kepentingan pengalaman pekerjaan, majikan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam pengurusan sumber manusia dan menyumbang kepada pertumbuhan dan kejayaan jangka panjang syarikat.

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp