MAJIKAN: MASALAH PEKERJA DI MALAYSIA YANG MAJIKAN PERLU AMBIL TAHU.

Assalamualaikum dan hai, dalam entri kali ini, kita akan melihat beberapa contoh masalah yang sering dihadapi oleh pekerja berkaitan majikan di Malaysia. Walaupun tidak semua majikan sama, namun terdapat beberapa kes yang memperlihat di mana pekerja mungkin menghadapi cabaran yang berat.

 • Gaji dan Kelewatan Pembayaran
 1. Mendapati gaji yang tidak sepadan dengan tugas yang dilaksanakan.
 2. Kelewatan pembayaran gaji yang berulang-ulang.
 • Penyelesaian: Pekerja perlu mengetahui hak mereka dan boleh membuat aduan kepada JTK atau Jabatan Tenaga Buruh jika menghadapi masalah ini. Majikan perlu memastikan bahawa semua pembayaran gaji dibuat tepat pada masanya.

 • Kondisi Kerja yang Tidak Selamat:
 1. Kekurangan perlindungan keselamatan di tempat kerja.
 2. Tidak menyediakan peralatan keselamatan yang mencukupi.
 • Penyelesaian: Pekerja boleh membuat aduan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP). Majikan perlu memastikan bahawa semua peralatan keselamatan dan prosedur dilaksanakan dengan betul. Selain itu majikan seharusnya peka tentang persekitaran tempat kerja yang selamat untuk pekerja anda.

 • Diskriminasi dan Buli di Tempat Kerja:
 1. Diskriminasi berdasarkan faktor seperti agama, jantina, atau keturunan.
 2. Kejadian buli tempat kerja.
 • Penyelesaian: Pekerja boleh merujuk kepada Akta Diskriminasi Pekerjaan dan Majikan 1998 dan membuat aduan kepada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM). Selain itu, majikan juga boleh mengambil tindakan terhadap pekerja yang membuli pekerja lain dengan cara mengenakan tindakan disiplin atau termination jika ianya keterlaluan.

 • Kurangnya Pematuhan Terhadap Undang-Undang Buruh:
 1. Tidak memberikan cuti yang dijamin undang-undang.
 2. Tidak mematuhi syarat-syarat perkhidmatan yang ditetapkan.
 • Penyelesaian: Pekerja boleh merujuk kepada Pejabat Tenaga Kerja atau pejabat Kesatuan Sekerja jika menghadapi masalah ini. Majikan perlu sentiasa memastikan pematuhan penuh terhadap undang-undang buruh.

 • Ketidakadilan di Tempat Kerja:
 1. Kurangnya peluang kenaikan pangkat dan gaji.
 2. Perlakuan tidak adil dalam penilaian prestasi.
 • Penyelesaian: Pekerja perlu memahami prosedur kenaikan pangkat dan gaji dan boleh membuat rayuan jika merasa tidak adil. Majikan perlu melaksanakan sistem penilaian prestasi yang adil dan saksama.

Menangani masalah dengan majikan bukan sahaja penting untuk kebajikan pekerja, tetapi juga untuk kestabilan dan produktiviti keseluruhan dalam masyarakat pekerja Malaysia. Pekerja perlu tahu hak mereka dan berani melangkah ke hadapan jika menghadapi masalah. Begitu juga, majikan perlu memastikan pematuhan terhadap undang-undang buruh dan memberikan persekitaran kerja yang selamat dan adil.

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp