MAJIKAN: KEPENTINGAN PAYSLIP YANG MAJIKAN PERLU TAHU

Sebagai majikan, mungkin kelihatan remeh untuk mengeluarkan payslip atau slip gaji kepada pekerja setiap bulan. Namun, payslip sebenarnya memainkan peranan yang penting dalam menjamin hak pekerja dan mewujudkan hubungan majikan-pekerja yang baik. Berikut adalah beberapa kepentingan payslip yang perlu diambil perhatian oleh majikan:

 1. Rekod Pembayaran Gaji yang Jelas
  Payslip menyediakan rekod pembayaran gaji yang jelas dan terperinci kepada pekerja. Ia memaparkan jumlah gaji kasar, potongan seperti cukai, KWSP, dan lain-lain, serta jumlah gaji bersih yang diterima. Ini membantu pekerja memahami pengiraan gaji mereka dan mengelakkan sebarang salah faham atau pertikaian.
 2. Memenuhi Keperluan Undang-undang
  Di bawah Akta Kerja 1955 dan peraturan lain, majikan dikehendaki menyediakan payslip atau slip gaji kepada pekerja. Ini adalah untuk memastikan pembayaran gaji yang betul dan mengelakkan sebarang penyalahgunaan atau penipuan gaji.
 3. Rekod untuk Tujuan Percukaian Payslip
  Berfungsi sebagai rekod rasmi pendapatan pekerja yang diperlukan untuk tujuan pencukaian. Ini membolehkan pekerja menyemak dan mengemukakan maklumat yang tepat apabila membayar cukai pendapatan.
 4. Menggalakkan Keterbukaandan Ketelusan
  Dengan menyediakan payslip, majikan menunjukkan keterbukasan dan ketelusan dalam hal pembayaran gaji kepada pekerja. Ini dapat meningkatkan kepercayaan dan mengekalkan hubungan baik antara majikan dan pekerja.
 5. Membantu Perancangan Kewangan Pekerja
  Payslip membolehkan pekerja merancang kewangan mereka dengan lebih teratur. Mereka dapat melihat jumlah gaji bersih yang diterima dan membuat perancangan perbelanjaan dan penjimatan dengan lebih baik.
 6. Mengelakkan Pertikaian Gaji
  Dengan mempunyai payslip, pertikaian mengenai pembayaran gaji dapat dielakkan kerana terdapat rekod jelas tentang jumlah yang dibayar. Ini mengurangkan risiko konflik dan masalah undang-undang antara majikan dan pekerja.

Oleh itu, majikan tidak seharusnya menganggap remeh kepentingan menyediakan payslip kepada pekerja. Ini bukan sahaja memenuhi keperluan undang-undang, tetapi juga menggalakkan keterbukasan, kepercayaan, dan hubungan majikan-pekerja yang sihat. Dengan menyediakan payslip yang jelas dan terperinci, majikan menunjukkan penghormatan mereka terhadap hak pekerja dan komitmen untuk mewujudkan persekitaran kerja yang adil dan harmoni.

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp