MAJIKAN: KENAPA RAMAI STAF TAK SUKA BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (HR)

Dalam kebanyakan organisasi, Bahagian Sumber Manusia (HR) memegang peranan penting dalam menguruskan tenaga kerja. Walau bagaimanapun, tidak dapat disangkal bahawa terdapat keadaan di mana staf mungkin tidak menyukai atau merasa kurang selesa dengan Bahagian Sumber Manusia di tempat kerja. Blog kali ini, Syazna World akan mengkaji beberapa faktor yang mungkin menyebabkan ketidakselesaan ini dan memberi cadangan untuk memperbaiki hubungan antara staf dan HR.

Kurangnya Komunikasi yang Efektif:

  • Salah satu faktor utama yang mungkin menyebabkan staf tidak sukakan HR ialah kurangnya komunikasi yang efektif. Jika staf merasa maklumat tidak disampaikan dengan jelas atau mereka tidak diberikan peluang untuk memberi maklum balas, ini boleh mencetuskan perasaan ketidakpuasan. Cadangan yang dapat diberikan ialah, HR perlu memastikan komunikasi yang terbuka dan berkesan dengan mengadakan sesi perkongsian maklumat, menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses, dan menerima maklum balas secara aktif.

Ketidakseimbangan di Antara Kepentingan Pihak Pekerja dan Majikan:

  • Staf mungkin merasa bahawa Bahagian Sumber Manusia lebih cenderung memihak kepada kepentingan majikan, terutama dalam isu-isu kontrak, kenaikan gaji, atau keadaan buruk di tempat kerja. Cadangan yang dapat diberikan ialah, HR perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan pihak pekerja dan majikan, memastikan keadilan dalam proses pengurusan sumber manusia.

Ketidakselesaan dalam Penyelesaian Isu atau Masalah:

  • Jika staf mengalami masalah atau konflik di tempat kerja dan merasa bahawa HR tidak menangani isu tersebut secara berkesan atau adil, ini boleh menyebabkan ketidakpuasan. Cadangan: HR perlu memberikan penyelesaian yang efektif dan adil terhadap masalah yang timbul, dengan mendengar semua pihak dan mengambil tindakan yang sesuai.

Kurangnya Keterlibatan dalam Pembangunan Kerjaya:

  • Staf mungkin merasa tidak mendapat sokongan yang mencukupi daripada HR dalam perkembangan kerjaya mereka, seperti peluang latihan atau pembangunan profesional. Cadangan yang dapat diberikan, HR perlu aktif dalam menyediakan peluang pembangunan kerjaya, menyokong perkembangan profesional staf, dan memastikan keperluan pembangunan diri dipenuhi.

Sebagai penutup, dalam menyusun hubungan yang positif antara staf dan Bahagian Sumber Manusia, penting untuk memahami keperluan dan kebimbangan staf serta berusaha untuk meningkatkan komunikasi dan sokongan. Dengan pendekatan yang telus dan bersepadu, kita dapat membina persekitaran kerja yang lebih positif dan produktif bagi semua pihak.

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp