MAJIKAN: KENAPA ATTENDANCE STAF PENTING UNTUK BOS?

Sebagai seorang majikan atau bos, mengambil attendance atau kehadiran pekerja adalah perkara yang penting untuk perlu diutamakan. Ia bukan sahaja membantu anda menguruskan operasi syarikat dengan lebih efisien, tetapi juga mempunyai kesan lain yang besar. Berikut adalah beberapa kepentingan utama mengambil attendance pekerja:

 1. Memantau Disiplin Pekerja
  Mengambil attendance membolehkan anda sebagai majikan memantau disiplin pekerja, khususnya dari segi kehadiran dan ketepatan masa. Ini membantu anda mengenalpasti pekerja yang kerap datang lambat, tidak hadir tanpa mohon cuti, atau meninggalkan kerja lebih awal. Dengan data ini, anda boleh mengambil tindakan pembetulan yang sewajarnya.
 2. Mengelakkan Penyalahgunaan
  Masa Mengambil attendance akan menggalakkan pekerja untuk menghormati masa bekerja yang ditetapkan. Ini dapat mengelakkan penyalahgunaan masa bekerja seperti ketidakhadiran tanpa alasan munasabah atau meninggalkan tempat kerja tanpa kebenaran. Secara tidak langsung, ia memastikan produktiviti dan kecekapan kerja terjamin.
 3. Pengiraan Gaji yang Tepat
  Data attendance adalah penting untuk pengiraan gaji pekerja yang tepat, terutamanya bagi pekerja bergaji harian atau berdasarkan jam bekerja. Ini memastikan pekerja dibayar gaji mengikut masa kerja sebenar mereka dan mengelakkan sebarang pertikaian gaji.
 4. Pematuhan Undang-undang
  Buruh Kebanyakan undang-undang buruh menetapkan keperluan untuk mengambil rekod attendance pekerja. Dengan mematuhi keperluan ini, anda dapat mengelakkan sebarang tindakan undang-undang atau denda daripada pihak berkuasa buruh.
 5. Pengurusan Sumber Manusia yang Efektif
  Data attendance membantu anda menguruskan sumber manusia dengan lebih efektif. Anda dapat menentukan keperluan tenaga kerja dengan lebih tepat, merancang penjadualan kerja, dan mengurus cuti pekerja dengan lebih teratur.
 6. Analisis Produktiviti
  Dengan data attendance, anda boleh menganalisis produktiviti pekerja secara individu atau keseluruhan organisasi. Ini membolehkan anda mengenal pasti corak dan trend tertentu, serta mengambil tindakan penambahbaikan yang sewajarnya.

Terdapat pelbagai kaedah untuk mengambil attendance, seperti menggunakan buku daftar, sistem cap kad, atau sistem biometrik moden. Pilih kaedah yang paling sesuai dengan keperluan dan sumber organisasi anda. Bagaimanapun, yang paling penting adalah anda mengambil attendance dengan konsisten dan mematuhi sebarang peraturan berkaitan. Kesimpulannya, mengambil attendance pekerja adalah amalan penting yang memberikan banyak manfaat kepada majikan dalam menguruskan operasi syarikat dengan lebih efisien dan teratur. Ia turut memastikan pematuhan undang-undang dan hak pekerja terpelihara.

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp