MAJIKAN: FUNGSI HANDBOOK UNTUK PEKERJA DAN MAJIKAN

Apa Itu Handbook Syarikat?

Sebelum kita membincangkan lebih lanjut mengenai fungsinya, mari kita ketahui apa sebenarnya handbook syarikat. Handbook syarikat merupakan dokumen bertulis yang mengandungi maklumat berkaitan dengan dasar dan prosedur yang perlu diikuti oleh pekerja di dalam organisasi atau syarikat tersebut. Ia boleh merangkumi pelbagai perkara, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  • Dasar Penggajian: Maklumat tentang gaji, elaun, dan manfaat lain yang diberikan kepada pekerja.
  • Peraturan dan Tatacara: Garis panduan mengenai disiplin, ketidakhadiran, dan lain-lain.
  • Kod Tingkah Laku: Prinsip-prinsip etika dan tingkah laku yang diharapkan dari pekerja.
  • Maklumat Perundangan: Penerangan ringkas mengenai undang-undang buruh yang relevan.

Fungsi Handbook Bagi Majikan

  • Menetapkan Garis Panduan: Handbook membantu menetapkan garis panduan yang jelas dan merangkumi aspek-aspek penting dalam organisasi.
  • Mengurangkan Salah Faham: Dengan penekanan yang jelas pada dasar dan prosedur, handbook dapat mengurangkan risiko salah faham di antara majikan dan pekerja.
  • Menggalakkan Konsistensi: Dengan semua maklumat yang tersusun dengan baik dalam satu dokumen, konsistensi dalam pelaksanaan dasar dan prosedur boleh dipertahankan.

Fungsi Handbook Bagi Pekerja

  • Penerangan yang Jelas: Pekerja memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diharapkan daripada mereka dalam organisasi.
  • Rujukan Mudah: Handbook adalah sumber rujukan utama bagi pekerja untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan hak dan tanggungjawab mereka.
  • Merangsang Kesetiaan: Dengan mengetahui bahawa organisasi memberi perhatian kepada perkara-perkara yang penting, pekerja cenderung untuk merasa lebih terikat dan setia.

Penutup

Dalam kesimpulannya, handbook syarikat adalah alat yang penting bagi sesebuah organisasi untuk memastikan hubungan yang sihat antara majikan dan pekerja. Bagi majikan, ia menyediakan platform untuk menetapkan garis panduan yang jelas dan konsisten. Bagi pekerja pula, handbook memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diharapkan dari mereka dan memudahkan mereka untuk merujuk kepada maklumat yang diperlukan. Jadi, pastikan untuk memperbaharui dan mengkaji semula handbook syarikat anda secara berkala bagi memastikan ia sentiasa relevan dan memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat.

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp